Algemene voorwaarden

 • Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt aan Boksend Opvoeden, haar medewerkers of trainers, wordt vertrouwelijk behandeld en blijft strikt persoonlijk.
 • De klant krijgt een bevestiging van ontvangst van de inschrijving of bestelling toegestuurd met daarin de data en betalingsvoorwaarden.
 • De taal waarin certificaten (en informatie) zullen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.
 • Op het certificaat zullen de naam en gegevens van Boksend Opvoeden en de cursist vermeld worden, de naam van de training en de duur van de training.
 • Het copyright van alle tekst en foto’s uit boeken , brochures en van de website berust bij Boksend Opvoeden en mag niet zonder toestemming worden gebruikt.
 • Alle deelnemers die zich aanmelden zijn er van op de hoogte dat participeren aan een Boksend Opvoeden cursus vrijwillig en op eigen risico is. Ze zijn zich er ook van bewust dat er tijdens de oefeningen fysieke verwondingen kunnen voorkomen als gevolg van het meedoen aan deze training.
 • Bij een annulering tot 2 weken voor aanvang geldt voor alle trainingen dat er 50% van het totaalbedrag in rekening wordt gebracht en daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren aan Boksend Opvoeden is gemeld.
 • Een cursist die de basis en of gevorderde training heeft gevolgd wordt genoemd en opgenomen op de website, indien gewenst.
 • De trainer Boksend Opvoeden dient voor behoud van zijn certificering en benoeming op de website binnen twee jaar een opfristraining, gevorderde cursus of jaarlijks nascholing te volgen.
 • De door Boksend Opvoeden gecertificeerde trainers mogen de Boksend Opvoeden-merken gebruiken volgens de Boksend Opvoeden richtlijnen voor
  merkgebruik.