Eindtermen Opfriscursus

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van kennis, inzichten en vaardigheden waarover de trainer Boksend Opvoeden met een opfriscursus aan het eind van de cursus minimaal zou moeten beschikken.

Eindtermen

  1. De trainer beschikt over nog meer pedagogische handvatten om de individu, gezinnen en groepen pedagogisch bij de les te houden vanuit een positieve insteek van jong tot oud.
  2. De trainer beheerst nog meer de eerder opgedane vaardigheden door deze op te frissen, te herhalen, te ervaren en te beoefenen.
  3. De trainer beheerst nog meer de eerder opgedane vaardigheden door deze op te frissen, te herhalen, te ervaren en te beoefenen. Dit ook door vernieuwde boksspelen en differentiatie op huidige boksspellen.
  4. De trainer leert nog beter werken met de geheugensteunkaart, hartslag- en emotiekaarten en stappenplan.
  5. De trainer is in staat inbreng te leveren d.m.v. ervaring en zelfreflectie, waar hij/zij in opgefrist wil worden of meer kennis van wenst bij het werken met de methodiek Boksend Opvoeden in de praktijk.
  6. De trainer werkt met verschillende casussen waarbij hij/zij d.m.v. intervisie ervaart hoe hij/zij nog meer de leerling/deelnemer kan begeleiden.
  7. De trainer ervaart een reeks uitgewerkte lessen met differentiatie en kan deze toepassen in zijn of haar praktijk.
  8. De trainer ervaart een reeks uitgewerkte lessen met differentiatie en gekoppeld aan verwerkingsopdrachten in een werkboek en kan als verrijking het werkboek inzetten in zijn of haar praktijk.
  9. De trainer heeft nog meer tools om boksen in te zetten als pedagogisch middel om de hulpvraag te beantwoorden. Met een verrijking van een handboek met lesplannen en een verwerkingsboek voor de leerling/deelnemer.