Interactieve leeromgeving

Boksend Opvoeden biedt voor gecertificeerde trainers de mogelijkheid om een lidmaatschap af te sluiten in de Interactieve leeromgeving. Iedereen in deze leeromgeving is een professionele trainer/leerkracht, van wie je kunt leren. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en vakgebied.

Over de leeromgeving

Boksend Opvoeden zal de Interactieve leeromgeving regelmatig voorzien van nieuw werkmateriaal zoals instructiefilmpjes en documenten over
(boks)opvoedkundige onderwerpen. Deze onderwerpen zullen ook aangeleverd worden naar gelang van de behoefte van de trainers. De interactieve leeromgeving is erop gericht dat de trainers van de juiste materialen, documenten en formuleren worden voorzien waardoor er zoveel mogelijk in de taal en stijl van Boksend Opvoeden gewerkt kan worden. Boksend Opvoeden richt zich op het leerproces van zijn of haar trainers. Daarvoor zijn er diverse soorten uitnodigende materialen en activiteiten ontwikkeld waarmee trainers zich kunnen verrijken bij het inzetten van Boksend Opvoeden. Er is ruimte voor inbreng van de trainer, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit.

Begeleide intervisie

Intervisie zal gestimuleerd worden doordat trainers ook hun lesmateriaal kunnen aanleveren. Dit lesmateriaal wordt door de beheerder(s) van de Interactieve leeromgeving geupload. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Voordelen lidmaatschap

Bij lidmaatschap ontvang je:

  • Persoonlijk account.

  • Toegang tot alle lesmateriaal betreft specifieke boks en pedagogische onderwerpen.

  • Uitgewerkte casussen, lessen, trainingen van trajecten waarbij Boksend Opvoeden succesvol door deelnemers/leerlingen/klanten zijn afgerond.

  • Presentaties om in te zetten in de praktijk.

  • Mogelijkheid tot reageren waarbij trainers inhoudelijk over onder andere coaching/trainingen/lesplannen en andere relevante onderwerpen kunnen communiceren en er intervisie plaatsvindt.

Prijs / kosten lidmaatschap Interactieve leeromgeving

  • Introductieprijs van maar liefst € 29,99 excl. btw op jaarbasis in het eerste lidmaatschap-jaar.

  • Bij verlenging zal het jaarlijkse lidmaatschap van de Interactieve leeromgeving aangeboden worden voor een bedrag van 49,99 excl. btw.

  • Elke tweede persoon van dezelfde organisatie krijgt 50% korting op zijn of haar lidmaatschap en account.