Theoretische Kader

Boksend Opvoeden versterkt de sociaal-emotionele weerbaarheid en leert kinderen en jongeren hun gedrag te beïnvloeden. Over wat de theoretische onderbouwing over Boksend Opvoeden, onze methodiek, filosofie en werkwijze is. Waarom doen we wat we doen? Lees er meer over in onze theoretische onderbouwing in deze uitgebreide hand-out.

Dit is in samenwerking en mede tot stand gekomen door Marian ter Haar, Ambassadeur van Boksend Opvoeden. Marian is opgeleid als jongerenwerker. Heeft naast haar werk Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd en is op late leeftijd gepromoveerd op complexe samenwerking in het sociale domein (2014). Lees hier meer over ons.

‘Jongeren hebben plezier in vechtsporten’ Geschreven door Marian ter Haar
Lees meer over haar theoretische onderbouwing die zij presenteerde op de jaarlijkse nascholingsdag in november 2021.