Voor welke professional is de cursus?

Boksend Opvoeden is een mentale, fysieke en emotionele weerbaarheidstraining die professionals, als jeugd- en gezinsprofessionals in het onderwijs, therapeuten, hulpverleners, gezinshuizen en GGZ instellingen, maar ook trainers van boksscholen, weerbaarheidsbureaus en sportscholen kunnen inzetten om hun deelnemer te begeleiden. Na het volgen van de cursus om met de methode Boksend Opvoeden te leren werken, kan de professional direct aan de slag met het geleerde bij het begeleiden van zijn of haar deelnemer.

Waar bestaat Boksend Opvoeden uit?

Boksend Opvoeden bestaat uit een basiscursus, Boksend Opvoeden Basis, en een gevorderden cursus, Boksend Opvoeden Gevorderd. De professional ontvangt tijdens de basiscursus een uitgewerkt lespakket. Het lespakket bestaat onder andere uit een handboek met 12 uitgewerkte boksspellen en 12 uitgewerkte bokslessen. Na het volgen van de basiscursus heeft de professional voldoende handvatten gekregen om met de methode van Boksend Opvoeden zijn of haar deelnemer te begeleiden. De gevorderden cursus van Boksend Opvoeden is een verdieping op de cursus Boksend Opvoeden Basis. In het handboek van de gevorderden cursus zitten meerdere nieuwe bokslessen, boksspellen en een verdieping en differentiatie op een aantal boksspellen uit de basiscursus. Daarnaast ontvangt de professional die deelneemt aan de gevorderden cursus het unieke spel Bokshart. Een belangrijk, verdiepend, onderdeel van de gevorderden cursus is dat de professional leert kijken naar zichzelf en zijn functioneren als trainer van Boksend Opvoeden. Door middel van een oefening leert de professional in zijn rol als trainer op zichzelf te reflecteren. Als trainer is het van belang om naar jezelf te leren kijken, op deze manier wordt je meer capabel om anderen te begeleiden. Na het volgen van elke cursus ontvangt de professional een certificaat van deelname.

Boksend Opvoeden inzetten

Boksend Opvoeden kan op verschillende manieren binnen de therapeutische context ingezet worden. Zo kunnen de oefeningen en speltechnieken van Boksend Opvoeden gebruikt worden bij agressieregulatie-trajecten in het (speciaal) onderwijs. Het doel van het traject kan zijn om jongeren via de oefeningen van Boksend Opvoeden te leren hun agressie te reguleren en zo te komen tot een positieve gedragsverandering. In de coaching is het boksen als het ware bijzaak. Het hoofddoel is dat leerlingen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en met hun trainer aan zichzelf werken met de aangereikte tools.

Meerdere mogelijkheden

Ook als vaktherapeut of jeugd- en gezinsprofessional kan Boksend Opvoeden ingezet worden als verrijking van de therapie, waardoor de professional nog meer therapeutische en opvoedkundige interventies beschikbaar heeft. Voor de deelnemers die moeite hebben zich verbaal te uiten kan Boksend Opvoeden een waardevolle, aanvullende interventie zijn, waarbij de deelnemer door middel van bewegen werkt aan zijn of haar therapie-doelen. Meer weten? Neem contact op.