Wat is Boksend Opvoeden Basis?

Boksen is meer dan alleen sport. Boksen kan als geen andere sport een bijdrage leveren aan de maatschappij. In de eigenheid van de bokssport zitten waarden verankerd die bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Beoefening van boksen stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect. De bokssport sluit daarnaast optimaal aan bij de belevingswereld van vele van jullie klanten of cliënten. Boksen en opvoeden is de unieke onlosmakelijke combinatie.

De basis is gelegd door de cursus Boksend Opvoeden Basis. Uiteraard is de vervolgstap om Boksend Opvoeden Gevorderd te volgen.

De basis cursus is letterlijk de basis van de interventie leren kennen. Samen dezelfde Boksend Opvoeden taal leren spreken. De Basis zegt niks over je boks of opvoedkundige achtergrond als professional, maar de basis van de interventie leren kennen en toepassen.

Cursusdag Boksend Opvoeden Basis

Begeleiding-/ coachplan

In de coaching van een leerling/deelnemer heb je geleerd wat een fysiek, mentaal of emotioneel doel zou kunnen zijn om je hulpvraag te beantwoorden. In je begeleiding-/ coachplan ben je in staat de hulpvraag te beschrijven maar ook een fysiek, mentaal of emotioneel doel te stellen, hiermee te werken en deze aan het eind van een gegeven traject te evalueren.

Handboek Boksend Opvoeden Basis

Het te ontvangen handboek kent onder andere 12 uitgewerkte bokslessen en 12 uitgewerkte boksspellen. De bokslessen en boksspellen worden als pedagogisch middel ingezet om je hulpvraag te beantwoorden. Al sportend en in beweging ga je met je leerling/deelnemer in gesprek. Het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zelfbeheersing zijn pijlers waaraan gewerkt wordt. Het handboek, met onder andere  uitdagende boksspellen, biedt een leerdoel per boksspel en heeft een differentiatie te bieden.

Het handboek gaat ook uitgebreid in op het pedagogisch stappenplan.

Pedagogisch stappenplan

Door preventief handelen wordt ervoor gezorgd dat escalaties en conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. Er worden duidelijke regels en grenzen gesteld die vooraf met de leerlingen/deelnemers worden besproken.

De leerkracht/trainer formuleert verzoeken zo concreet mogelijk en in termen van gewenst gedrag, zodat voor de leerlingen/deelnemers helder is wat van ze wordt verwacht. De leerkracht/trainer biedt de leerling/deelnemer de mogelijkheid om zijn of haar gedrag aan te passen door hem even de tijd te geven om aan het verzoek te voldoen (“Ik verwacht dat je binnen x minuten ….”).

Mocht het de leerling/deelnemer daarna nog niet gelukt zijn, dan wordt het “stappenmodel” ingezet en kan er gebruik worden gemaakt van een time-out op een speciale plaats in de sportzaal of in de time-out ruimte.

Stappen inzetten is een andere uitleg voor handelen en begrenzen van ongewenst gedrag. Met dit model proberen wij voorspelbaar en consequent te zijn, maar ook op een milde en neutrale manier om te gaan met ongewenst gedrag en conflictsituaties op school, de vereniging of thuis. Daarnaast willen we met dit model uit de machtsstrijd en ‘straf’ blijven en juist mogelijkheden en ruimte creëren voor contactherstel. Vervolgens kan het lesprogramma, training of gezinssituatie zo snel mogelijk weer vervolgd worden. Je ontvangt als cursist een ook een pedagogisch stappenplan welke je kunt vertalen naar je eigen werkveld of praktijk.

Leskaarten: emotie- en hartslagkaarten

De leskaarten zijn emotie- en hartslagkaarten waarbij spanning in verschillende percentages herkent kan worden bij je leerling of deelnemer. En nog belangrijker: de leerling of deelnemer zijn of haar eigen spanning herkent. Spanning herkennen in je lijf en hierop reageren. Het herkennen van spanning gebeurt in 4 percentages:  25- 50- 75- 100%. Hoe en wanneer reageer ik op mijn lijf waardoor ik mijzelf kan beheersen? Dit kan door jezelf ‘te gronden, focussen en ademhaling te reguleren’. De transfer maken van het ervaren van je hartslag in de training met boksspellen en boksoefeningen. En vervolgens de koppeling maken in het dagelijks leven als je getriggerd of uitgedaagd wordt. Bewust zijn van je triggers en hierop reageren waardoor zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn groeit. Daarnaast leer je de leerling of deelnemer om hier een basisemotie aan te koppelen. Leer je leerling of deelnemer de regie te nemen over zijn of haar leven met het unieke programma Boksend Opvoeden.

Uiteraard zit er voor de cursist een handleiding bij hoe de leskaarten ingezet kunnen worden. Op de cursusdag zal je als cursist ervaren hoe hiermee te werken. Er zijn cursisten uit verschillende werkvelden aanwezig, wat een inspirerende bestuiving aan verschillende expertisen met zich meebrengt.

Geheugensteunkaarten

De emoties en hartslagen staan ook op de geheugensteunkaarten. Deze kaartjes kunnen aan de leerling/deelnemer worden gegeven waarbij de persoonlijke hulpvragen worden gekoppeld aan hun emotie/hartslag. Vervolgens kun je persoonlijke afspraken hieraan koppelen. Het ervaren in de training en de vertaling naar het dagelijks leven wordt gemaakt. Het praktische geheugensteunkaartje kan je bijvoorbeeld in je portemonnee, zak, telefoonhoes of school-la stoppen. In de training kan door de leerkracht/trainer gerefereerd worden aan het geheugensteunkaartje.

Cursusdag Boksend Opvoeden Gevorderd

De cursus Boksend Opvoeden Gevorderd kan uitsluitend gevolgd worden bij een certificering van de training Boksend Opvoeden Basis. Voor meer over de inhoud van de cursus Boksend Opvoeden Gevorderd zie link https://www.boksendopvoeden.nl/wat-is-boksend-opvoeden-gevorderd/