Boksend Opvoeden richtlijnen voor merkgebruik

Boksend Opvoeden verleent aan alle trainers die door Boksend Opvoeden zijn gecertificeerd door afronding van de Boksend Opvoeden basis dan wel gevorderde cursus, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de Boksend Opvoeden merken, het beeldmerk  met depotnummer: 1459833 en het beeldmerk met depotnummer: 1459834.

Deze licentie geeft de trainers het recht zolang men op de website geregistreerd staat als gecertificeerd trainer om de merken op zijn of haar website te gebruiken.

De trainers kunnen daarmee aantonen dat zij gecertificeerd zijn om met het programma en de methodiek van Boksend Opvoeden te mogen werken. Een trainer die het merk gebruikt, mag deze slechts gebruiken op de wijze als gedeponeerd door Boksend Opvoeden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en mag bij dit gebruik geen aanpassingen aan de merken aanbrengen of de merken combineren met andere tekstuele dan wel visuele elementen.

Ook het lesmateriaal en andere auteursrechtelijk beschermde werken die door Boksend Opvoeden zijn gecreëerd  mogen slechts met uitdrukkelijke toestemming van Boksend Opvoeden door andere partijen, waaronder trainers die door Boksend Opvoeden zijn gecertificeerd door afronding van de Boksend Opvoeden basis dan wel gevorderde cursus, worden gebruikt.

Depotnummer: 1459833

Depotnummer: 1459834