Boksend Opvoedend Predicaat

Worden de trainingen van Boksende Opvoeden organisatiebreed ingezet? Dan is het mogelijk om een “Boksend Opvoedend Organisatie” te worden! Voldoet de organisatie aan de onderstaande bepalingen? Dan kan er een predicaat aangevraagd worden bij Boksend Opvoeden. Tevens krijgt de organisatie een vermelding op de website.

Wanneer verkrijg je een predicaat?

Een organisatie mag zichzelf een Boksend Opvoedend-organisatie noemen als deze aan de volgende bepalingen voldoet:

  • Alle cliënten, leden, leerlingen krijgen de Boksend Opvoeden-training.

  • Minimaal twee werknemers, trainers, coaches, leerkrachten geschoold zijn in Boksend Opvoeden, middels de basistraining en de training voor gevorderden.

  • Het Boksend Opvoeden is in het leerplan / schoolgids / beleid en op de website opgenomen.

  • Er een coördinator aanwezig die verantwoordelijk is voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van de trainingen Boksend Opvoeden. De coördinator volgt jaarlijks een na- en bijscholing.

  • Je ontvangt het predicaat persoonlijk in de vorm van een naambord wat opgehangen kan worden. Deze is 3 jaar geldig. Daarnaast ontvang je een certificaat wat ook 3 jaar geldig is. In het voortraject zal de organisatie een kwaliteitsplan maken waar Boksend Opvoeden in zal ondersteunen. Binnen deze drie jaar zal er een kwaliteitsbezoek plaatsvinden. De kosten van het predicaat, certificaat, de ondersteuning en het kwaliteitsbezoek zijn 399,- euro exclusief btw.
    Als deze 3 jaar verstreken zijn zal er elke twee jaar een kwaliteitsbezoek plaatsvinden en uiteraard blijft de begeleiding en ondersteuning.

Kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan is een beschrijving hoe jullie Boksend Opvoeden in de organisatie wegzetten. Voor jullie organisatie heb je ook een kwaliteitsplan wat je bijvoorbeeld aan gemeentes, scholen of andere samenwerkingspartners kunt afgeven.  Zij kunnen zien wat de meerwaarde is van Boksend Opvoeden als verwijzer.