Workshop Boksend Opvoeden op locatie

Wat kan Boksend Opvoeden voor jullie school of organisatie betekenen?

Maak binnen 2 tot 2.30 uur kennis met Boksend Opvoeden ingezoomd op jullie organisatie. Stem dit samen met Boksend Opvoeden af, wat kan Boksend Opvoeden planmatig en op trajectbasis voor jullie organisatie betekenen? Individueel voor groepen of gezinnen. Voor een klas of voor alle klassen. Of maatwerk voor individuele hulpvragen. Hoe kan Boksend Opvoeden binnen de organisatie geïmplementeerd worden? Hoe kan de organisatie Boksend Opvoeden borgen?

Samen stemt Boksend Opvoeden n.a.v. de vraag/doel, de inhoud af voor de organisatie. De deelnemers ervaren een presentatie en praktische voorbeelden. Het is niet zomaar alleen een presentatie, je komt echt in aanraking met Boksend Opvoeden.

Op een interactieve manier zowel theoretisch als praktisch ervaren we wat Boksend Opvoeden voor de organisatie kan betekenen. Dit doen we doormiddel van een interactieve PowerPointpresentatie, het praktisch ervaren van een boks spel en samen hierover reflecteren en praten. En het maken van een verwerkingsopdrachten afgeleid uit het Boksend Opvoeden werkboek.

Alle lesmateriaal van de cursussen worden getoond en kunnen ingekeken worden. Het werkmateriaal wat voor de leerlingen, kinderen, jongeren, deelnemers ingezet kan worden zal ook gepresenteerd worden en is in te zien.

Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen en eventuele wensen te bespreken.

Kosten 549 euro exclusief btw exclusief reiskosten

WORKSHOP OP LOCATIE