Erkend en Goed Beschreven VO

Erkende interventie: Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden is officieel erkend als sport- en beweeginterventie. Het programma, dat zich richt op leerlingen in de eerste twee jaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs, is erkend op het niveau Goed Beschreven.

Boksend Opvoeden wordt in twaalf wekelijkse lessen aangeboden aan leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze leerlingen krijgen bij de overstap naar de middelbare school te maken met veranderingen op verschillende leefgebieden, wat kan leiden tot stress, onzekerheid en een worsteling met hun lijf en identiteit. De interventie Boksend Opvoeden zet boksen in als middel en ondersteunt hiermee de leerlingen bij het ontwikkelen van een veerkrachtige identiteit die hen weerbaarder maakt bij veranderingen nu en later in het leven. Door plezier in bewegen te ervaren en rust in hun lijf en hoofd, worden de leerlingen mentaal sterker en leren ze hoe ze beter regie over hun gedrag kunnen voeren.

Door oefeningen met gronden en de ademhaling leren de leerlingen rust en focus te ervaren en worden ze bewust van gevoelens en gedachten. Het reflecteren op de boksspellen maakt (gedeelde) ervaringen bespreekbaar. Leerlingen worden bewust van hun gedrag en oefenen nieuw gedrag. De begeleiders – die een basis- en of gevorderdencursus hebben gevolgd – en de leerlingen ondersteunen elkaar bij het ontwikkelen van regie over wie zij willen zijn.

Oordeel: goed over nagedacht en laagdrempelig

De opbouw van de interventie berust op empirische kennis en ervaring van de ontwikkelaar(s), die de bokssport beoefenen en is aangevuld met theoretische kennis over werkende pedagogische mechanismen voor opgroeiende jongeren. De praktijkbeoordelaars vinden dat er goed is nagedacht over de manier waarop de kwaliteit van de interventie gewaarborgd blijft, onder andere door registratie en verplichte nascholing. Ook achten zij de interventie – die met 900 begeleiders en meer dan 1000 deelnemers ‘al gevestigd’ is – maatschappelijk relevant. Tot slot zijn de praktijkbeoordelaars positief over de afstemming tussen de beoogde doelen en de doelgroep en de laagdrempeligheid van de interventie.

Boksend Opvoeden over de erkenning van de interventie:

Door de erkenning kan de aanpak nog meer zijn besmettelijkheid laten zien en verspreiden.
Er is een basis van vertrouwen en kwaliteit ontstaan bij het gebruiken van Boksend Opvoeden. 

Het bereik wordt vergroot doordat steeds meer leerlingen gebruik kunnen maken van
Boksend Opvoeden. Ze leren hun veerkracht vergroten en ze leren vanuit kracht en verbinding met elkaar. Daar zijn we uiteraard erg trots op!

Boksend Opvoeden ‘luistert als de beste’ 

Erkende interventies

Veel organisaties en professionals willen bewegen stimuleren of sport inzetten om sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. Maar hoe weet je welk programma werkt? Erkende interventies zijn goed uitgewerkt, door professionals beoordeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.

Interventie-eigenaren kunnen hun programma aanmelden voor het erkenningstraject. Zo heeft Boksend Opvoeden dit ook gedaan. Professionals uit wetenschap, beleid en praktijk beoordelen de uitvoerbaarheid van het programma, de relatie tussen doelen, doelgroep en aanpak, en de onderbouwing met theorie of onderzoek. De uitgebreide beschrijving van de interventie Boksend Opvoeden vind je hier.

De interventie ‘Boksend Opvoeden’ is beoordeeld en erkend als
Goed Beschreven.
In de database van sport- en beweeginterventies is Boksend Opvoeden te vinden via deze link.

De uitgebreide beschrijving van de interventie, met dank aan Marian ter Haar.

Algemeen

De interventie is beoordeeld op het niveau Goed Beschreven door drie beoordelaars, onafhankelijk van elkaar. Zij deden dit op basis van het werkblad Goed Beschreven (inclusief bijlagen) en een scoreformulier. De beoordelaars hebben verklaard niet betrokken te zijn (geweest) bij de ontwikkeling dan wel uitvoering van de interventie Boksend Opvoeden.

Eindoordeel

Het eindoordeel op basis van de drie beoordelingen luidt:
GOED BESCHREVEN

Sterke kanten van de interventie

Tot slot, benoemen de beoordelaars de volgende sterke punten (in willekeurige volgorde) van de interventie Boksend Opvoeden.

  1. De opbouw van de interventie berust op empirische kennis en ervaring van de ontwikkelaar(s) die de bokssport beoefenen en is aangevuld met theoretische kennis over werkende pedagogische mechanismen voor opgroeiende jongeren.
  2. Er is goed nagedacht over de manier waarop de kwaliteit van de interventie gewaarborgd blijft, o.a. door registratie en verplichte nascholing, waardoor de noodzakelijke werkzame onderdelen van de interventie en tegelijk ruimte voor reflectie en verbetering van het aanbod behouden blijven.
  3. De interventie is maatschappelijk relevant: hoe draag je bij aan identiteitsontwikkeling van jonge (kwetsbare) leerlingen op voortgezet onderwijs.
  4. Met al 900 begeleiders en meer dan 1000 deelnemers is het al een gevestigde interventie (en die na de aanpassingen thuis hoort in een interventiedatabase).
  5. Mooie afstemming tussen beoogde doelen en doelgroep.
  6. Laagdrempelig en goed op te pakken qua uitvoering, met duidelijke regels binnen de werkvormen van belang voor de doelgroep.

Daarnaast willen we meegeven dat de beoordelaars de werkwijze van de interventie uitgebreid en helder beschreven vinden. Ook het handboek vinden zij goed uitgewerkt.

Onderzoek naar de uitvoering van de interventie mede mogelijk door

Onderzoeksters
A. Bilim, R. & Free, R. (2023). Boksend Opvoeden, Boksen en veerkracht. Bachelor onderzoek Pedagogiek, Nijmegen, HAN. (september 2022 tot januari 2023).

Zij werden begeleid door Marian ter Haar, PhD, die als ambassadeur betrokken is bij Boksend Opvoeden.

  1. Het onderzoek omvat een kwalitatieve procesmonitor. De vraag luidde op welke wijze draagt BO bij aan veerkrachtige identiteitsontwikkeling in VSO klas 2 in de Hogebrug Rotterdam. De procesmonitor omvat een nulmeting, middenmeting en eindmeting. Ouders zijn twee keer bevraagd net als de begeleider van de groep en de directeur van de school. Ook is Annie Lamey-Joosten als interventie-eigenaar geïnterviewd.

Gecertificeerde trainers kunnen het gehele onderzoek bekijken in de Online Leeromgeving.

Thema's 12 beschreven lessen