Wat is Boksend Opvoeden Intervisie Dag?

Intervisie
Scholing intervisie met instructies van Annie Joosten-Lamey, de eigenaar van Boksend Opvoeden.

Intervisie is leren samen met collega’s die een vergelijkbare werksituatie hebben. Leren met elkaar en van elkaar door elkaar te coachen bij Boksend Opvoeden gerelateerde vragen bij het uitvoeren van de lessen. Intervisie is een succesvolle methode om de soms lastige situaties uit het werk te bespreken.

De thema’s waar jij met Boksend Opvoeden tegenaan kunt lopen zijn voor de anderen waarschijnlijk herkenbaar. Je helpt elkaar tijdens intervisie met het verkennen en beantwoorden van een werkvraag.

Met elkaar ben je verantwoordelijk om een veilige sfeer te creëren waarin iedereen kwetsbaar kan zijn en bereid is anderen te ondersteunen, zonder oordeel.

Wat levert het je nog meer op?

  • Intervisie geeft inzicht in je eigen werksituatie en brengt nieuwe perspectieven en oplossingen;
  • intervisie helpt je pedagogische rol eigen te maken;
  • intervisie verbetert je reflectieve vermogen en vergroot je zelfkennis;
  • intervisie werkt stress-verlagend en probleemoplossend;
  • intervisie verstevigt je communicatieve vaardigheden zoals waardevrij luisteren, feedback geven en open vragen stellen.

Hoe gaan we het doen?
Onder leiding van Annie leer je in een kleine groepjes om elkaar te coachen. De belangrijkste uitdaging die Annie heeft is om de groep op deze dag zelfstandig te laten werken zodat de deelnemers ook zonder Annie door kunnen gaan met intervisie als ze dat willen.

Annie opent de dag met een powerpoint presentatie waarin een manier van werken tijdens de intervisie uit de doeken wordt gedaan. Door de incidentmethode krijgt de onderlinge coaching structuur die helpt om de vragen te benaderen en samen tot een advies voor degene die de kwestie inbrengt te komen.

Zowel in de ochtend als de middag werken we in de groepjes aan situaties die ingebracht worden, zodat iedereen inbreng heeft en collegiaal advies krijgt.

De vraagstukken waar je bij Boksend Opvoeden mee te maken kunt krijgen kunnen verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld:

  • situaties met de dynamiek in de groep;
  • situaties die vragen om regels hanteren;
  • situaties die je onzeker maken over je begeleiding;
  • situaties die helpen tot goede (financiële) afspraken te komen met de opdrachtgever, en nog vele andere kwesties.

Ter voorbereiding
Op de dag vragen we van je na te denken over wat jij in zou willen brengen. Net als dat je nadenkt over wat wil je vooral wilt leren met je vraagstuk?
In de kleine groepjes wordt gebruik gemaakt van de incidentmethode.

De ervaringen met het werken in de kleine groepjes wordt ook plenair uitgewisseld.
Je ontvangt een handout met achtergrond informatie over de ‘Pedagogische waarden van Boksend Opvoeden’.