Na- en bijscholingsbeleid trainer Boksend Opvoeden

Van iedere Boksend Opvoeden-trainer wordt verwacht dat hij of zij minstens één keer per twee jaar een nascholing volgt. Dit kan de cursus Boksend Opvoeden gevorderd zijn, de opfristraining of de inspiratiedag (thema nader te bepalen). Binnen twee jaar zijn er meerdere mogelijkheden om een nascholing te kiezen. Je laatste nascholing wordt bijgewerkt op de site waardoor je weet binnen welke periode je weer een nascholing kunt volgen.

Professioneel leren is effectief wanneer een deskundige wordt ingezet om trainers of leerkrachten uit te dagen buiten de kaders van de bestaande praktijk te denken. Een expert kan een externe onderwijskundige adviseur zijn of een andere deskundige die raakvlak heeft de trainer Boksend Opvoeden uit te dagen. In ieder geval zal deze deskundige in staat moeten zijn om de theorie en de praktijk te verbinden op een manier die zinvol is voor trainers/leerkrachten. In de nascholing zal de deskundige rekening moeten houden met de complexe praktijk.

Na- en bijscholing Boksend Opvoeden  voor een team of organisatie

Ben je op zoek naar een na- of bijscholing voor jullie zorgteam, onderwijsteam, sportteam of hulpverlenend team? Een na-en bijscholing op maat van het unieke programma Boksend Opvoeden wordt ingezet om jullie als team te inspireren met een eenduidige taal: de Boksend Opvoeden-taal. Samen vertalen wij het programma naar jullie praktijk. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden of vraag een offerte aan.