Stichting van het Kind – Vrienden van Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden en Stichting van het Kind hebben samen een groot hart voor kinderen en jeugd en vooral hen die niet altijd gelijke kansen krijgen.

Stichting van het Kind zet zich in voor zo’n 50.000 kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen verblijven op een jeugdzorglocatie, in een gezinshuis of pleeggezin, omdat hun thuissituatie niet veilig is. 50.000 kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen, omdat er niet genoeg geld is.

Kans op een betere toekomst

Zij geven kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten en te helpen om hun sociaal netwerk op te bouwen. Door ze te leren zelfstandig te worden. En simpelweg door ze weer even kind te laten zijn.

Als je jeugd niet vanzelf gaat, is het extra belangrijk dat je de ruimte en de mogelijkheid krijgt om te ontspannen, stoom af te blazen en je zorgen even te vergeten. Maar juist voor kinderen die niet meer thuis  kunnen wonen is dat niet vanzelfsprekend. Stichting van het Kind kan de zorgen van deze kinderen niet wegnemen, maar er wel voor zorgen dat ze de kans krijgen om lekker te sporten met leeftijdsgenootjes en plezier te kunnen maken.

Boksend Opvoeden en Stichting van het Kind versterken elkaar graag.

Boksend Opvoeden is een pedagogische interventie met boksen als middel, in een veilige omgeving. BO beoogt: 1. plezier in bewegen, 2. gevoelens en gedachten tot rust te brengen, mentaal sterker te worden, 3. regie op handelen, ten einde veerkracht te ontwikkelen. Boksen, populair bij tieners, kent duidelijke gedragsregels. Door oefeningen met gronden en ademhaling leren de leerlingen rust en focus te ervaren en bewust te worden van gevoelens en gedachten. Het begeleidt reflecteren op de boksspellen maakt (gedeelde) ervaringen bespreekbaar. Dat geeft verbinding en vertrouwen. Jongeren worden bewust van handelen en oefenen nieuw gedrag. De begeleider en de jongere steunen elkaar onderling bij het ontwikkelen van regie over wie zij willen zijn.

Hoe mooi is het dat Boksend Opvoeden een aanvulling mag zijn op het welzijn van de jongeren en door het programma de veerkrachtigheid van de jongeren mag vergroten.

In samenwerking met Stichting van het Kind wordt Boksend Opvoeden op meerdere jeugdinstellingen in Nederland gegeven waarbij plezier de basis vormt van de positieve prestaties.

Meer informatie