Erkend Goed Beschreven PO

Erkende interventie: Boksend Opvoeden PO

De uitbreiding van de reeds erkende interventie Boksend Opvoeden is beoordeeld door drie onafhankelijke beoordelaars en erkend op het niveau Goed Beschreven nu ook voor groep 7/8 uit het PO.

Annie Joosten – Lamey heeft voor haar interventie Boksend Opvoeden voor leerlingen van groep 7/8 uit het PO en de eerste twee jaren in het V(S)O erkenning gekregen van de landelijke kenniscentra op het gebied van effectieve interventies. De erkenning luidt: Goed Beschreven. De interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie. Het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep(en) en aanpak is duidelijk beschreven.

Het rapport spreekt met waardering over het inzetten van deze interventie in de puberteit. Dit is voor de kinderen zeer waardevol, met name richting de overgang naar het voortgezet onderwijs. – De directe samenwerking met verschillende PO- en VO scholen. Aldus het rapport. Daarnaast is er waardering voor het gehele netwerk van professionals die zich inzetten voor deze interventie. Dit maakt het laagdrempelig om deel te nemen en doeltreffend. – De interventie is qua relevantie goed onderbouwd voor het aanbieden aan (kwetsbare) jongere doelgroepen bij wie de noodzaak tot ondersteuning van hun identiteitsontwikkeling en het vergroten van kansen meer aandacht verdient. – De evaluaties (proces- en resultaatmetingen) zijn gebruikt om de interventie ook op maat op individuele behoeften van scholen te kunnen aanbieden. – Mooie interventie waaruit veel expertise naar voren komt om tieners in al hun kwetsbaarheid op een effectieve manier meer basis te geven voor het leven! – Krachtige opzet vanuit de praktijk, met steeds meer aandacht voor het meten en verder onderbouwd door ontwikkelen van de interventie.

Kritisch is het rapport over de leesbaarheid van het werkblad en de procesevaluatie/monitor te verbeteren. Er kan mogelijk ook nog worden ingegaan op de verschillende fases in de puberteit. Daarnaast pleit men voor het benoemen van specifieke contra-indicaties. We gaan de komende jaren gebruiken om te blijven verbeteren.

Het is een ook erkenning voor alle scholen en begeleiders van Boksend Opvoeden die met passie werken aan het vergroten van de veerkracht van tieners. Juist omdat leerlingen geregeld stress ervaren, zich onzeker voelen, worstelen met hun lijf en de ontwikkeling van hun identiteit. Dit leidt regelmatig tot negatieve sfeer in de klas, schooluitval, overlast, conflicten thuis of kleine criminaliteit en weinig vertrouwen in zichzelf en de samenleving. Boksend Opvoeden draagt bij aan van toegenomen regie over het eigen handelen en een meer veerkrachtige identiteit.

Dus dankt Boksend Opvoeden de scholen die in de kracht van de tieners geloven en het vertrouwen geven aan Boksend Opvoeden hun leerkrachten op te leiden in de methode of om de lessen uit te laten voeren door begeleiders Boksend Opvoeden uit de stal van Annie.

Marian ter Haar heeft een belangrijke en grote rol gespeeld in de onderbouwing van de interventie. Mede door haar is bovenste resultaat tot stand gekomen.
Je kunt meer over haar lezen.

Lees meer over haar

In de database van sport- en beweeginterventies is Boksend Opvoeden te vinden via onderstaande link.

Bekijk de database
Thema's 12 beschreven lessen