Op welke data is de cursus?

Locatie gelegen nabij Arnhem

Veluwse Poort Activiteitenpark
Admiraal Helfrichlaan 89,
6952 GD Dieren

Direct inschrijven voor de cursus

Genoemde cursusdata gaan allemaal door zoals genoemd. Wij zullen uiteraard aan alle maatregelen en eisen voldoen, volgens de adviezen van het RIVM. Dit betreft Corona. Wij zullen zorgdragen dat een ieder veilig aan de cursus kan deelnemen. 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie vertrouwen!

Team Boksend Opvoeden