Op welke data is de cursus?

Locatie gelegen nabij Arnhem

Fitnesscentrum Zevenaar
Mercurion 5,
6903 PX Zevenaar

Direct inschrijven voor de cursus

Genoemde cursusdata gaan allemaal door zoals genoemd. 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie vertrouwen!

Team Boksend Opvoeden